416.465.5600    

LEP 2019 Portland, August 2019

Thursday, August 1, 2019 (All day)
City: 
Portland, Oregon

KUTSE XXXIV LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVADELE PORTLANDIS

Mul on rõõm teid kutsuda Lääneranniku Eesti Päevadele, mis toimuvad Portlandis 2019. a. augustikuul. Tähistame üheskoos meie eesti kultuuri läbi laulu, rahvatantsu ja pillimängu. Avardame teadmisi ja arusaamisi sellest, mis mõtetes ja südames läbi seminaride, koosolekute ja vestluste. Pühitseme meie ühtekuuluvust kodumaaga.

Meenutame üheskoos minevikku, naudime olevikku ja unistame tulevikust! Tuleme kokku peredega ja tähistame ühiselt meie kodumaa püsivust, tugevust, ilu ja sära. Tunnistame meie isamaa armastust nii kaua-aegsete kui uute sõpradega.

Tooge kaasa lootus kindlale tulevikule! Siirdume ikka edasi teades, et üheskoos leiame headust ja tugevust Jumala abil.

Kalle Merilo

https://lep2019.com/

https://www.facebook.com/search/top/?q=lep%202019

 

INVITATION TO THE XXXIV WEST COAST ESTONIAN FESTIVAL IN PORTLAND

I am honored to invite you to the biennial West Coast Estonian Festival, which will occur in Portland in August 2019. Together, we will celebrate our Estonian culture through choral music, folk dance, and instrumental music. We will expand our knowledge and understanding of issues close to our hearts through seminars, meetings, and discussions. We will celebrate our unity with our homeland.

Together we will remember our past, appreciate our present, and dream of our future! Let us gather with our families and celebrate the perseverance, strength, and beauty of our homeland. We will share our love for our fatherland with long-time friends and new-found friends.

Bring with you hope for a secured future! May we continue our journey in the hope that we find good and strength with God's blessing.

Kalle Merilo

 

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   416.465.3559
   E-mail Us
 

Social Media