EFC IS HIRING AN OFFICE AND MARKETING MANAGER!

July 20 2021
City: 
Toronto

Employment Opportunity

The Estonian Foundation of Canada seeks an OFFICE AND MARKETING MANAGER who will lead marketing, communications and community/donor relations for this national charity.

The successful candidate will manage the Foundation’s office and oversee and lead the funding applications program (as directed by the Board), create and manage fundraising and community awareness campaigns, and ideally plan and write content for platforms such as the EFC website and community news outlets.

The applicant must have excellent project management skills, good writing and communication skills, as well as a basic understanding of Estonian. Familiarity with the Estonian community in Canada would be an asset. This position can provide flexible hours and could evolve in future. We are interested in hearing from you if you have most of these skills or willing to learn.  Compensation commensurate with experience.  Please apply with resume to new email:  estonianfoundationpresident@gmail.com

Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Töökuulutus

Eesti Sihtkapital Kanadas otsib KONTORI JUHATAJAT-TURUNDUSJUHTI, kelle ülesandeks on korraldada selle üleriigilise heategevusorganisatsiooni turundust, kommunikatsiooni ja suhteid kogukonna ning annetajatega.

Sobiv kandidaat juhib Sihtkapitali kontori tööd. Lisaks muudele kohustustele, jälgib ja juhib rahastamistaotluse programmi (vastavalt Juhatuse direktiivile), korraldab ja haldab kampaaniaid raha kogumiseks ja kogukonna teadlikkuse tõstmiseks.  Kavandab ja kirjutab materjale ESK veebilehe ja kogukonna ajalehe jaoks.  

Kandidaadil peavad olema suurepärased projektijuhtimise kogemused, hea kirjutamis- ja suhtlemisoskus ning tavatasemel eesti keeles suhtlemine.  Kasuks tulevad teadmised Eesti kogukonnast Kanadas.  See positsioon võib pakkuda paindlikku tööaega ja võib tulevikus areneda.  Oleme Teist huvitatud, kui Teil on enamik nendest oskustest või olete nõus neid omandama.  Kompensatsioon töö eest on võrdeline kogemustega.  Palun saatke oma resümee uue aadressil estonianfoundationpresident@gmail.com

Eesti Sihtkapital Kanadas on registreeritud heategevusorganisatsioon, mis toetab Eesti kultuuripärandiga seotud tegevusi üle Kanada. 

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   416.465.3559
   E-mail Us
 

Social Media