EFC seeks a part-time Assistant Administrator.

January 24 2023
City: 
Toronto

EFC seeks a part-time Assistant Administrator.

Are you well-organized, pay attention to details, understand databases or willing to learn to maintain the Foundation’s database, manage donations and payments? Come grow with the Foundation, a registered charity supporting Estonian cultural and heritage initiatives in Canada.

Requirements include excellent organizational abilities and strong writing, communications, and administrative skills. Some familiarity with the Estonian community in Canada and some Estonian language capability is a must. This part time position offers flexible hours. Compensation commensurate with experience. Please apply with resume to info@estonianfoundation.ca attention President.

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -

ESK otsib osalise koormusega abi-administraatorit.

Kui sa oled suurepärase organiseerimisvõimega, tunned andmebaase või oled valmis õppima Sihtkapitali andmebaasi haldust, oskad hallata annetusi ja makseid? Siis tule aita Sihtkapitalil, registreeritud heategevusorganisatsioonil, mille eesmärgiks on toeta Eesti kultuuri ja pärandit Kanadas, kasvada.

Sobiv kandidaat omab silmapaistvat organiseerimisvõimet, on tugev nii kirjalikus kui ka suulises kommunikatsioonis ja omab häid administratiivseid oskusi. On mõnevõrra tuttav Eesti kogukonnaga Kanadas ning oskab eesti keelt vähemalt vestlustasemel. Pakume paindlikku tööaega ja konkurentsivõimelist töötasu. Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus aadressile info@estonianfoundation.ca, suunatud presidendile.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media