Eesti Sihtkapital Kanadas: Ühendame kogukonda

March 26 2018
City: 
Toronto

Elevus EESTI Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seoses on ilmne kõigile, kes Eestiga seotud on. 
Kui ESK juhatus sai 2017. aasta hilissügisel kokku, et üle vaadata rahastamisega seotud avaldused, oli ilmne, et kõik Eesti kogukonnad üle Kanada teevad ettevalmistusi selleks, et 2018. aasta ja EV100 pidustused oleksid erilised ja meeldejäävad. Ettevõtmised ja EV100 pidustused terves Kanadas – Vancouveris, Albertas, Hamiltonis, Torontos ja Montrealis said ligi kolmandiku 2018. aasta esimesel poolel heakskiidetud rahalisest toetusest.

Mõned suurepärased näited üritustest, mis said Sihtkapitali toetust on Gala pidustused Torontos, Hamiltonis ja Vancouveris, mille osalejate arv tõotab olla suur ja seega kindlasti elavdada kogukonna sidemeid. Lisaks sellele on Hamiltoni ja Toronto kogukonnad ühinenud Norman Reintamme oskusliku juhtimise all ja otsustanud tuua Eestist andekaid jazzimuusikuid ning üles seada 2-nädalane kontsertide ja ürituste programm nii Eesti kogukonnale kui ka kanadalastele tutvustamiseks. 

Kokku vaatas Sihtkapitali juhatus üle rohkem kui 25 avaldust, mis sisaldasid abipalveid nii Kanada Eesti kogukonda rikastavate uute, innovaatiliste projektide tarbeks, kui ka jätkuvat vajalikku toetust pärandkoolidele ja -organisatsioonidele. Sealhulgas andes ka rahalist abi tegevustele, nagu seda on Kungla rahvatants, Toronto Eesti Meeskoor ja Estonia Koor.

Keeletunnid ja pärandharidus on Sihtkapitali jaoks olulised rahastamisprioriteedid selleks, et hoida noori inimesi ja nende peresid kogukonnas aktiivsetena ja et aidata neil Eesti kultuuri paremini mõista. Sihtkapitali toetus aitab Montreali, Hamiltoni ja Toronto koolidel ja lasteaedadel jääda Eesti lastevanematele taskukohaseks ja ligitõmbavaks. Käesoleval ajal toetab Sihtkapital iga lapse osalust $200 aastas, et aidata õpetajate koolitamise ja hüvitamisega ning vajalike abivahendite ostmisega.

Toetust saavad uued ja huvitavad 2018. aasta projektid, näiteks märtsikuu Idaranniku Eesti Suusapäevad Mount Tremblantis, mis toimub juba teist korda ja millel osaleb rohkelt eestlasi Ameerikast ja Kanadast, ning Estonian Music Week, mis on planeeritud maikuus tähistamaks nii Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kui ka Kanada 150. sünnipäeva.

Eesti Sihtkapital Kanadas ja selle juhtatus teeb koostööd partnerite ja organisatsioonidega üle Kanada, et toetada Eesti kogukondi, üritusi ja ettevõtmisi. See toetus aitab hoida kogukondi elavate ja aktiivsetena.

ESK võtab vastu toetusavaldusi kaks korda aastas tähtaegadega 15. aprill ja 15. oktoober. Sihtkapital võtab vastu avaldusi ESK 2018 Stipendiumiteks kuni 15. aprillini. ESK Stipendiumid on avatud keskkoolijärgseteks õpinguteks alates kõrgkooli teisest aastast. 

Annetusi võetakse vastu igal ajal.

Rahastatud kogukonna annetustest ja pärandustest, Eesti Sihtkapital Kanadas on registreeritud heategevuslik organisatsioon, mis toetab Eesti kultuuripärandiga seotud tegevusi üle Kanada. Enama informatsiooni saamiseks või annetuse tegemiseks palun helistada 416-465-5600 või külastage estonianfoundation.ca

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media